Centrul medical Ambra Centrul medical Ambra Centrul medical Ambra

Noutati

Centrul Medical Ambra este autorizat de catre Directia de Sanatate Publica Arges, pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie.

Departamentul de psihologie clinica organizeaza grupuri de suport si psihoeducatie pentru rudele persoanelor care traiesc cu o tulburare psihica majora: schizofrenie, tulburare bipolara, depresie majora.

Link-uri utile

Ministerul Sanatatii

www.ms.ro

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Arges

www.casan.ro

Directia de Sanatate Publica Arges

www.dsparges.ro

Colegiul Medicilor din Romania

www.cmr.ro

Autoritatea nationala pentru protectia consumatorilor (A.N.P.C.)

www.anpc.gov.ro

Asociatia de acreditare din Romania - Organismul national de acreditare (RENAR)

www.renar.ro

SERVICII DE INGRIJIRE MEDICALA LA DOMICILIU

Scopul îngrijirii la domiciliu este ca pacientul să beneficieze de îngrijire demnă, adecvată şi corespunzătoare nevoilor individuale direct în mediul său familiar. Datorită acestui tip de îngrijire numărul şi durata tratamentelor spitalizate pot fi reduse, iar procesul de vindecare al bolnavului poate fi îmbunătăţit.
Se poate recurge la acest tip de serviciu, în cazul în care starea de sănătate a bolnavului necesită îngrijire complexă, care nu necesită însă spitalizare.
Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt oferite în regim de gratuitate, dacă ele sunt recomandate de către medicul specialist curant al pacientului, pe baza unui formular deservind acest scop, după spitalizare sau în loc de aceasta.
Serviciile de îngrijire la domiciliu din cadrul Centrului Medical SC Ambra Grisea SRL au început să fie acordate în Pitesti în 2013. Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Medical, este în relaţii contractuale din Mai 2013 cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contractul fiind reînnoit anual. Conform acestuia, bolnavii beneficiază de gratuitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu (90 de zile anual), la recomandarea medicului specialist sau al medicului de familie. Cheltuielile aferente sunt suportate de Casa de Asigurări de Sănătate Arges.
Serviciului de îngrijire la domiciliu şi asistenţă paliativă sunt oferite de o echipă multidisciplinară formată din 1 medic si 2 asistente medicale. Conştiinţa lor profesională este întărită de angajamentul şi seriozitatea lor.

ECHIPA DE SPECIALISTI

 • Medic primar: MANDOIU LIDIA
 • Asistenti medicali: - DOBRICESCU GABRIELA
                             - POSTOLACHE DANIELA

OFERTA DE PRET INGRIJIRI LA DOMICILIU

Nr. crt. Serviciu de ingrijire medicala la domiciliu Pret
1 Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură + respiraţie 4.5
2 Măsurarea parametrilor fiziologici: puls + TA 4.5
3 Măsurarea parametrilor fiziologici: diureză + scaun 3
4 Administrarea medicamentelor intramuscular*)/subcutanat*)/intradermic*)oral*)/pe mucoase*) 8
5 Administrarea medicamentelor intravenos (sub supravegherea medicului*) 10
6 Sondaj vezical la femei şi administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala 8.5
7 Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă (sub supravegherea medicului*) 25
8 Recoltarea produselor biologice 10
9 Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor 10
10 Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie 11
11 Clismă cu scop evacuator 20
12 Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor 9
13 Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor 15
14 Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie 15
15 Îngrijirea plăgilor simple/suprimarea firelor 15
16 Îngrijirea plăgilor suprainfectate 20
17 Îngrijirea escarelor multiple 20
18 Îngrijirea stomelor 10
19 Îngrijirea fistulelor 15
20 Îngrijirea tubului de dren 12
21 Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului 12
22 Monitorizarea dializei peritoneale 15
23 Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar 8
24 Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**) 12
25 Tratament prin aerosoli 30
26 Montare sonda urinara 40
27 Vaccinare 25
28 Montare Branula 20
29 Igiena corporala ( fara imbaiere) 50
30 Determinarea glicemiei in sangele capilar 12

Tariful este compus din costul deplasarii si pretul manevrei. Costul pentru deplasare este de 60 RON. Pacientii care vor necesita ingrijiri minim o zi pe saptamana pe o perioada indelungata beneficiaza de un pret redus la costul deplasarii, respectiv 35 RON.

Preturile sunt exprimate in RON, nu includ medicamentele si pot suferi modificari.

Servicul de ingrijire medicala la domiciliu poate fi recomandat si de medicul de familie, acesta prescriind un bilet de trimitere care sa contina urmatoarele date:

 • Numele şi prenumele asiguratului
 • Domiciliul
 • Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare
 • Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate; Cod boala
 • statusul de performanţă ECOG*)
 • Servicii de îngrijiri recomandate
 • Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu**)
 • Codul medicului

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandării.

Pentru a va programa va rugam sa contactati asistenta coordonatoare la tel: 0248/223594 sau sa trimiteti email la adresa: office@ambramedical.ro.

INFORMATII PRIVIND SERVICIILE MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

INFORMATII PRIVIND SERVICIILE MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.

 • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.
 • In functie de statusul de performanta ECOG, bolnavul poate fi:
  • incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) - statusul de performanta ECOG 3.
  • complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza (igiena, alimentatie, mobilizare) - statusul de performanta ECOG 4
 • Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru asiguratii cu afectiuni oncologice sau AVC, numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de asigurari de sanatate.
 • Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.
 • Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire).
 • Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.
 • Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.
 • Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati eligibili, pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG 3 sau 4.
 • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se face de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
 • Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.

CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?

 • Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu in baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramane la medic. Un exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de acesta sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile respective, daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.
 • Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandarii.
 • Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie), codul numeric personal - CNP, recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
  • Cerere pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu
  • Declaratie boli profesionale
  • Declaratie pe proprie raspundere a imputernicitului
 • Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu specificarea domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
 • Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 3 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. La analiza cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege.
 • Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza prin posta sau se preda direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), persoanei imputernicite de acesta sau reprezentantului legal al asiguratului, in maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia.
 • Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe versoul deciziei.
 • Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care sunt acordate de catre furnizor/furnizori aceste servicii.
 • Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de ingrijire care contine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii de sanatate.
 • Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la aceste servicii, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea acordarii serviciilor emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru asigurati.
 • Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se aproba prin decizie de catre presedinrtele-director general si se publica pe pagina web a acesteia.

Criteriile de prioritate pot fi vizualizate aici.

 • Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia de catre casele de asigurari de sanatate.
 • In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu cat si de ingrijiri paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele 11 luni.

Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu

 • sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical;
 • sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 • sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;
 • sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale;
 • sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu asiguratilor fara nicio discriminare;
 • sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
 • sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, in perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala respectiv in baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa caz, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
 • sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata - pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;
 • sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu;
 • sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu fie coplata pentru alte servicii de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu de care au beneficiat asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu prevazute in pachetul de servicii de baza.